مددکاری

واحد مددکاری یکی از مهم ترین و فعالترین واحدهای موسسه خیریه هلال فیروزه کرامت است.

هرگونه ارتباط خانواده ها با خیریه از طریق واحد مددکاری و مددکاران صورت می گیرد.

از این رو مددکاران خیریه آموزش لازم را می بینند و تقریبا با فرآیند کارها آشنایی نسبتا کاملی دارند تا بتوانند خانواده های تحت پوشش را راهنمایی نمایند.

کارهای بخش مددکاری به دو بخش اصلی تقسیم می شود:
الف) تحقیقات
این کار بر دو قسم است. یکی تحقیقات برای تحت پوشش قرار گرفتن خانواده معرفی شده و دیگری تحقیقات مجدد برای آگاهی از ادامه نیاز و تاثیر خدمات موسسه بر خانواده ها.
برای آنکه خانواده ای تحت پوشش خیریه قرار گیرد ضروری است نیازمندی او و همچنین نوع نیاز او با آگاهی لازم راستی آزمایی شود. از این رو خیریه بر انجام تحقیقات مطمئن و حرفه ای پافشاری می کند.
مراحل عملیات تحقیق:
1. مرحله اول: معرفی خانواده های نیازمند از سوی معرف و یا مراجعه افراد نیازمند به خیریه. این مرحله شناختی اجمالی برای بخش مددکاری حاصل می کند.
2. مرحله دوم: مصاحبه و مشاوره داخلی توسط مددکار مستقر در خیریه. در واقع این مصاحبه شروع کار حرفه ای تحقیق است.
3. مرحله سوم: تحقیقات بیرونی. این تحقیقات حداقل پس از دو هفته، و به صورت محیطی انجام می شود. در این مرحله تیمی متشکل از سه مددکار حرفه ای به منزل مددجو مراجعه می نمایند و مشاهدات و گفتگوهای خود با اعضای خانواده را در فرم های مخصوص یادداشت می کنند. نکته: سعی ما در این تحقیق آنست که به هیچ وجه همسایگان از تحقیق با خبر نشوند و کرامت خانواده ها تا حد امکان محفوظ بماند.
4. تشکیل کمیته داواران. این کمیته از مددکار داخلی، مددکاران بیرونی و یکی از اعضای هیت مدیره تشکیل شده است.
5. طرح در جلسه هیئت مدیره. رای نهایی برای هر نوع کمک به خانواده معرفی و تحقیق شده توسط هیت مدیره صادر می شود.

ب) ارتباط با خانواده ها
رسیدگی دائمی به اوضاع مالی و معنوی خانواده ها بر عهده گروه مددکاری خیریه است و هرگونه درخواست و نیاز جدید خانواده تحت پوشش از طریق واحد مددکاری بررسی و در حد توان خیریه تأمین می شود.

شماره حساب های ما

  1. بانک پاسارگاد
  2. بانک ملی

حساب: 2537000119843391

کارت: 5022291900044999

شبا:IR870570025370011984339101

حساب :0109815098009

کارت :6037991899511020

شبا:IR520170000000109815098009

 

 

hesab-banki
  • آدرس: تهران، بزرگراه شهیدمحلاتی، بلوار شهید شاه آبادی شمالی، میدان امام حسن مجتبی(ع)، بلوار پاسدارگمنام، بلوار شاهد، کوچه سوم، پلاک1
  •  تلفکس :  45 43 07 33