مجوز و مدارک ثبت

مؤسسه خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ  93/4/23   به شماره 34287 در اداره ثبت شرکتها ومؤسسات غیر تجاری ثبت شد.

 

 

روزنامه رسمی ثبت مؤسسه (صفحه1)

 

 روزنامه رسمی ثبت مؤسسه (صفحه 2)

 

آگهی تغییر آدرس دفتر خیریه و تغییرات در هیئت مدیره  :

 

 

 

 آگهی تغییرات در هیئت امنا : 

 

 

 

آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات 

 

 

شماره حساب های ما

  1. بانک پاسارگاد
  2. بانک ملی

حساب: 2537000119843391

کارت: 5022291900044999

شبا:IR870570025370011984339101

حساب :0109815098009

کارت :6037991899511020

شبا:IR520170000000109815098009

 

 

hesab-banki
  • آدرس: تهران، بزرگراه شهیدمحلاتی، بلوار شهید شاه آبادی شمالی، میدان امام حسن مجتبی(ع)، بلوار پاسدارگمنام، بلوار شاهد، کوچه سوم، پلاک1
  •  تلفکس :  45 43 07 33