فراخوان

  • عید غدیر در خیریه کرامت
    خیریه کرامت از مناسبت های گوناگون برای فراهم کردن وسایل مورد نیاز خانواده های تحت پوشش استفاده میکند این مناسبت ها شامل سبد کالای ماه رمضان […]
سبد کالا
کمک نقدی ۶۰%

مبلغ مورد نیاز: ۵۰۰ میلیون تومان

مبلغ پرداختی: ۳۰۰ میلیون تومان

  • عید غدیر در خیریه کرامت
    خیریه کرامت از مناسبت های گوناگون برای فراهم کردن وسایل مورد نیاز خانواده های تحت پوشش استفاده میکند این مناسبت ها شامل سبد کالای ماه رمضان […]
سبد کالا ۲
کمک نقدی ۲۰%

مبلغ مورد نیاز: ۲۰ م . ت

مبلغ پرداختی: ۴ م . ت

  • عید غدیر در خیریه کرامت
    خیریه کرامت از مناسبت های گوناگون برای فراهم کردن وسایل مورد نیاز خانواده های تحت پوشش استفاده میکند این مناسبت ها شامل سبد کالای ماه رمضان […]
سبد کالا ۳
کمک نقدی ۷۰%

مبلغ مورد نیاز: ۹۰ م . ت 

مبلغ پرداختی: ۶۳ م . ت

همکاری

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خبرنامه

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

درگاه بانکی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

اخبار

آگوست ۲۱, ۲۰۲۰

عید غدیر در خیریه کرامت

خیریه کرامت از مناسبت های گوناگون برای فراهم کردن وسایل مورد نیاز خانواده های تحت پوشش استفاده میکند این مناسبت ها شامل سبد کالای ماه رمضان […]

مسیر نیکوکاری

آگوست ۲۱, ۲۰۲۰

عید غدیر در خیریه کرامت

خیریه کرامت از مناسبت های گوناگون برای فراهم کردن وسایل مورد نیاز خانواده های تحت پوشش استفاده میکند این مناسبت ها شامل سبد کالای ماه رمضان […]

گزارش

گزارش

نمودار

کمک میکنم