جامعه نیکوکاران

مشخصات جامعه نیکوکاران

نام خیریه
شهر
آدرس
تلفن
سایت
انجمن خیریه همت جوانان
تهران
میدان امام حسین علیه السلام خیابان مازندران کوچه شهید نصرآبادی بن بست سیمین پ۲
۰۲۱۷۷۵۲۷۳۲۰
https://www.hemmat110.com
مؤسسه هلال فیروزه کرامت
تهران
محله قیام، بلوار پاسدار گمنام، بلوار شاهد، کوچه سوم پلاک ۱
۰۲۱۳۳۰۷۴۳۴۵
https://www.keramat110.ir

خیریه هلال فیروزه کرامت

۱۹ فروردین ۱۳۹۹
گزارش اسفند ۱۳۹۸ خیریه هلال فیروزه کرامت
۰۷ اسفند ۱۳۹۸
گزارش بهمن ماه ۱۳۹۸ خیریه هلال فیروزه کرامت
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
گزارش دی ماه ۱۳۹۸ خیریه هلال فیروزه کرامت
۰۶ آبان ۱۳۹۸
گزارش مهرماه ۱۳۹۸ خیریه هلال فیروزه کرامت
کمک میکنم
کرامت 110
ارسال از طریق واتس‌اپ