جامعه نیکوکاران

مشخصات جامعه نیکوکاران

نام خیریه
شهر
آدرس
تلفن
سایت
انجمن خیریه همت جوانان
تهران
میدان امام حسین علیه السلام خیابان مازندران کوچه شهید نصرآبادی بن بست سیمین پ۲
۰۲۱۷۷۵۲۷۳۲۰
https://www.hemmat110.com
مؤسسه هلال فیروزه کرامت
تهران
محله قیام، بلوار پاسدار گمنام، بلوار شاهد، کوچه سوم پلاک 1
02133074345
https://www.keramat110.ir

خیریه هلال فیروزه کرامت

۱۹ فروردین ۱۳۹۹
گزارش اسفند 1398 خیریه هلال فیروزه کرامت
۰۷ اسفند ۱۳۹۸
گزارش بهمن ماه 1398 خیریه هلال فیروزه کرامت
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
گزارش دی ماه 1398 خیریه هلال فیروزه کرامت
۰۶ آبان ۱۳۹۸
گزارش مهرماه 1398 خیریه هلال فیروزه کرامت
کمک میکنم