درباره ما

تاریخچه

مؤسسه خیریه هلال فیروزه کرامت در ابتدای سال 1391 با جمع ‏آوری کمک‏های نقدی و غیرنقدی از خیرین و توزیع آن در قالب سبد کالا بین نیازمندان، فعالیت غیر رسمی خود را آغاز نمود.

در تاریخ 1392/11/02 مجوز رسمی از پلیس امنیت نیروی انتظامی اخذ گردید و با ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت‏ها، در تاریخ 1393/04/23 مؤسسه خیریه هلال فیروزه کرامت با شماره 34287 به ثبت رسمی رسید.

بر اساس اهداف مندرج در اساسنامه خیریه، اصلی‏ترین فعالیت خیریه هلال فیروزه کرامت تأمین نیازهای اولیه و ضروری خانواده‏های مستمند و نیازمند در زمینه‏های مختلف و فراهم نمودن مسیر استقلال و خودکفایی مالی آنها است.

مجوزها

گزارش

    ارکان موسسه

    کمک میکنم