سوالات متداول

سؤالات متداول

اگر درباره فعالیت «خیریه هلال فیروزه کرامت» پرسشی دارید این مطالب را مطالعه فرمایید.

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

هر فردی با کمکهای نقدی و غیرنقدی مالی، اهدای اقلام مورد نیاز مددجویان و مشارکت داوطلبانه در فعالیتها می تواند به امور خیریه کمک کند. 

شما می توانید با پرداخت وجه نقد در دفتر خیریه یا به نماینده خیریه، واریز وجه به حسابهای بانکی خیریه، دریافت صندوق صدقات خیریه و تعهد پرداخت وجه در زمان مقرر به خیریه کمک مالی به خیریه انجام دهید.

هیچ محدودیتی از نظر مبلغ یا نوع کمک به خیریه وجود ندارد.

با توجه به اینکه مددجویان خیریه اعم از کودکان و نوجوانان به آموزشهای مختلف نیاز دارند نیکوکاران گرامی می توانند با هماهنگی امور مددجویان خیریه خدمات آموزشی ارائه کنند.

حضور فرد در خیریه اگرچه منشأ برکات بسیاری است اما در هر کجای دنیا می شود از طریق تماس با ما  در انجام امور خیریه و برطرف کردن نیاز مددجویان سهیم شد.

فعالیت منظم و طبق برنامه در خیریه و کمک به رفع نیازهای مددجویان بسیار خوب است اما از کمکهای مقطعی و موردی نیکوکاران در زمینه های مختلف نیز استقبال خواهیم کرد.

کمک میکنم