همکاری با خیریه

همکاری با خیریه

شما میتوانید جهت همکاری با خیریه هم به صورت مشارکت و هم استخدام اقدام به فعالیت نمایید

استخدام

مشارکت

برای همکاری یا مشارکت با موسسه فرم زیر را تکمیل نمایید

نام و نام خانوادگی*
ایمیل*
آدرس*

اطلاعات بیشتر

چنانچه فکر میکیند مورد قابل ذکری وجود دارد با ما در میان بگذارید.
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, doc, docx, حداکثر اندازه فایل: 5 MB, حداکثر فایل ها : 5.

  قوانین و مقررات

  لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید. لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.
  قبول مقررات*

  مشارکت و همکاری

  جهت مشارکت و همکاری میتوانید از طریق لینک زیر با ما در تماس باشید.

  کمک میکنم