محصولات

۱۶ آذر ۱۳۹۶

تولید سرویس آشپزخانه توسط یکی از خانواده های تحت پوشش

بسمه تعالی     گزارش مهربانی۲۲۴   به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه هلال فیروزه کرامت با کمک و راهنمایی خیریه یکی از خانواده های نیازمند تحت پوشش با تهیه چرخ خیاطی و دیگر لوازم […]
کمک میکنم