کمک نقدی

کمک های نقدی به نیازمندان

۰۷ آبان ۱۳۹۳

کمک های نقدی

شما خیر گرامی برای پرداخت وجوه نقدی برای کمک به نیازمندان تحت پوشش خیریه سه راه پیش رو دارید :۱. به دفتر خیریه  مراجعه نمایید و وجه مورد نظر خود را به مسئول مربوطه پرداخت […]
کمک میکنم