خدمات خیریه

در خیریه هلال فیروزه کرامت خدمات متنوعی ارائه می شود.

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بسته بندی سبد کالا انجام شد.

شما هم میتوانید با در مبلغی که در نظر دارید در رفع گره نیازمندان واقعی جامعه گامی بردارید …از طریق واریز با شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۵۱-۱۰۲۰ و یا درگاه بانکی کمکهای خود را پرداخت نمایید. تلفن […]
۲۴ اسفند ۱۴۰۰

گزارش ۸۳۱ : تحویل یک یخچال به یکی از خانواده ها

تحویل یک دستگاه یخچال به یکی از خانواده ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ یک دسنگاه یخچال به یکی از خانواده های تحت پوشش خیریه تحویل […]
۲۳ اسفند ۱۴۰۰

گزارش ۸۳۰ : پرداخت کمک هزینه مسکن

پرداخت کمک هزینه مسکن برای دو خانواده تحت پوشش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ کمک هزینه مسکن برای دو خانواده تحت پوشش خیریه به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ […]
۲۲ اسفند ۱۴۰۰

گزارش ۸۲۹ : تامین هزینه درمان

تامین هزینه درمان یکی از خانواده ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ هزینه درمان یکی از خانواده های تحت پوشش خیریه به مبلغ ۴/۰۰/۰۰۰ ریال تامین […]
۲۰ اسفند ۱۴۰۰

گزارش ۸۲۷ : تامین هزینه تحصیل

تامین هزینه تحصیل فرزند یکی از خانواده ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ هزینه تحصیل فرزند یکی از خانواده های تحت پوشش خیریه به مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ […]
۱۷ اسفند ۱۴۰۰

گزارش ۸۲۶ : تامین هزینه درمان

تامین هزینه درمان یکی از خانواده ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ هزینه درمان یکی از خانواده های تحت پوشش خیریه به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تامین […]
۱۲ اسفند ۱۴۰۰

گزارش ۸۲۵ : توزیع غذای گرم

توزیع ۴۰ پرس غذا و ۳۰۰ ظرف آش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ تعداد ۴۰ پرس غذا و ۳۰۰ ظرف آش در میان نیازمندان محله های […]
۰۷ اسفند ۱۴۰۰

گزارش ۸۲۴ : توزیع ۱۱۰ پرس غدای گرم

توزیع ۱۱۰ پرس غذای کرم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ تعداد ۱۱۰ پرس غذای گرم در میان نیازمندان مجتمع تاکسیرانی در پرستار توزیع شد. شما خیرین […]
کمک میکنم