اهدای پوشاک به نیازمندان

پوشاک به نیازمندان اهدا می شود.

۲۵ شهریور ۱۳۹۴

توزیع لباس بین خانواده های نیازمند پیش از آغاز فصل مدرسه

بار دیگر خداوند متعال توفیق داد و روز گذشته با یاری شما خیرین محترم (چهارشنبه مورخ ۹۴/۶/۲۵) در بین خانواده های نیازمند انواع مختلف لباس، کفش و کیف زنانه توزیع شد. البسه ای که از […]
کمک میکنم