پرداخت کمک هزینه مسکن

کمک هزینه مسکن به نیازمندان پرداخت می گردد.

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

کمک موردی به خانواده

گزارش مهربانی ۴۴۴ اجاره مسکن یکی از خانواده های تحت پوشش عقب افتاده بود که به همین دلیل مجبور به استقرار در منزل یکی از آشنایان خود شدند. مشکلات مادی این خانواده به حدی است […]
۲۹ اسفند ۱۳۹۷

پرداخت اجاره بهای مسکن

گزارش مهربانی ۴۴۳  به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت اجاره بهای یکی از خانواده های تحت پوشش به مبلغ ۵ میلیون تومان توسط یک خیر پرداخت شد .  مرزهای مهربانی وسیع است   
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

کمک هزینه اجاره مسکن

گزارش مهربانی ۴۴۰  به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۹۷ مبلغ ا میلیون و ۵۰۰ هزارتومان بابت اجاره بهای عقب افتاده یکی از خانواده های تحت پوشش پرداخت […]
۰۱ مهر ۱۳۹۷

کمک هزینه مسکن به یکی از مددجویان

    بسمه تعالی     گزارش مهربانی ۳۴۹   با همت خیرین محترم در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ مبلغ یک میلیون تومان بابت کمک هزینه اجاره مسکن به یکی از مددجویان پرداخت شد .     […]
کمک میکنم