امور مددکاری فقرا

مددکاری اجتماعی از امور خیریه است.

۰۲ خرداد ۱۳۹۹
PSX 20200522 163350

شناسایی افراد نیازمند و کمک به نیازمندان

درجامعه قشری از مردم هستند که در دسته ی نیازمند و قشر فقیر قرار دارند.ازجمله کودکان کار و مردمان نیازمند جامعه که چشم به دستان دیگر افراد جامعه دوخته اند.برای کمک به این افراد مردم […]
۱۷ اسفند ۱۳۹۷

گروه مددکاری و بررسی پرونده های معرفی شده

گزارش مهربانی ۴۲۷  با توجه به اینکه به طور مستمر افراد مختلفی به خیریه برای درخواست کمک نقدی یا غیر نقدی مراجعه میکنند یا از طرف عده ای از خیرین و عزیزانی که به هر […]
۱۲ اسفند ۱۳۹۷

مددکاری خارجی

گزارش مهربانی ۴۲۲ مددکاری حرفه ایست مبتنی بر علم و هنر و مهارت و هدف که در آن سعی میشود که مددجو (فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خود را شناخته و به توانایی خود […]
۱۰ اسفند ۱۳۹۷

تحقیق نهایی

گزارش مهربانی ۴۱۹  سخن امیرالمؤمنین : دستی بر دل های دردمند و سرهای بی سامان بگذارید تا از سنگینی بار گناهان خود بکاهید .  به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت کمیته داوری واحد […]
۰۹ اسفند ۱۳۹۷

توضیح مددکاری خیریه

گزارش مهربانی ۴۱۸  به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۷ توسط گروه مددکاری از هشت خانواده نیازمند تحقیق داخلی صورت گرفت . توضیحات تکمیلی : از جمله وظایف مهم گروه مددکاری […]
۰۶ اسفند ۱۳۹۷

گروه مددکاری خیریه

گزارش مهربانی ۴۱۴ از جمله وظایف مهم گروه مددکاری خیریه تحقیق از خانواده های نیازمندی است که به خیریه معرفی شده اند .  در ضمن خانواده های پذیرش شده نیز بطور مرتب مورد تحقیق قرار […]
۰۶ بهمن ۱۳۹۷

مددکاری

#گزارش_مهربانی ۴۰۷ به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت کمیته داوری واحد مددکاری در خیریه در تاریخ ۹۷/۱۱/۱ برگزار شد و پرونده تعدادی از خانواده های معرفی شده و یا تحت پوشش مورد بررسی […]
۲۱ آذر ۱۳۹۷

مشاوره داخلی از هشت خانواده توسط گروه مددکاری

      بسمه تعالی       گزارش مهربانی ۳۷۶   به گزارش روابط عمومی موسسسه خیریه هلال فیروزه کرامت مورخ یازدهم آذرماه سال جاری گروه مددکاری   اجتماعی مشاوره داخلی از هشت خانواده […]
۱۲ آذر ۱۳۹۷

تشکیل کمیته داوری برای ۵ خانواده نیازمند

    بسمه تعالی     گزارش مهربانی ۳۷۵   به گزارش روابط عمومی هلال فیروزه کرامت در تاریخ سوم آذرماه سال جاری گروه مددکاری برای ۵ نفر از خانواده های نیازمندی که به این […]
کمک میکنم