امور مددکاری فقرا

مددکاری اجتماعی از امور خیریه است.

۲۶ تیر ۱۳۹۷

مشاوره داخلی توسط مددکاران در خیریه

  بسمه تعالی         گزارش مهربانی ۳۰۸   به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت مورخ ۹۷/۰۴/۱۲ مشاوره داخلی در این خیریه انجام شد .             […]
۱۲ خرداد ۱۳۹۷

مشاوره استحقاق سنجی دو خانواده در خرداد ماه۱۳۹۷

بسمه تعالی گزارش مهربانی ۲۹۱ به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ مشاوره از دو خانواده توسط گروه مددکاری در محل خیریه صورت گرفت. موسسه خیریه هلال فیروزه کرامت
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

مشاوره ومددکاری از دو خانواده

بسمه تعالی گزارش مهربانی ۲۷۹   به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ مشاوره دو خانواده توسط گروه مددکاری خیریه صورت گرفت.
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

تشکیل کمیته داوری توسط گروه مددکاری در خیریه

بسمه تعالی       گزارش مهربانی ۲۷۷   به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه هلال فیروه کرامت کمیته داوری در خیریه مورخ ۹۷/۰۲/۱۰ تشکیل شد .            
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

مشاوره داخلی از دو خانواده توسط مددکاران گرامی

بسمه تعالی     گزارش مهربانی ۲۷۵   به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت مشاوره داخلی توسط گروه مددکاری محترم درتاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ در محل خیریه انجام شد.             […]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

مشاوره داخلی از دو خانواده توسط گروه مددکاری در خیریه

  بسمه تعالی     گزارش مهربانی ۲۷۴       به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت مشاوره داخلی از دو خانواده توسط گروه مددکاری مورخ ۹۷/۰۲/۰۸ در محل خیریه انجام شد . […]
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

مشاوره خارجی از دو خانواده توسط گروه مددکاری این خیریه

بسمه تعالی     گزارش مهربانی ۲۷۲   به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت مشاوره خارجی از دو خانواده توسط گروه مددکاری در تاریخ ۹۷/۰۲/۰۴ برگزار شد.             […]
۰۲ اسفند ۱۳۹۶

برگزاری کمیته داوری برای ۷ خانواده و تحقیق از ۲ خانواده نیازمند معرفی شده

  بسمه تعالی     گزارش مهربانی ۲۵۱   به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۴ توسط گروه مددکاری موسسه ،مشاوره داخلی از دو خانواده نیازمند معرفی شده انجام شد […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۶

تحقیق از چهار خانواده تازه معرفی شده

بسمه تعالی       گزارش مهربانی ۲۴۵   به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۹۶/۱۱/۰۳ ازچهار خانواده نیازمند که که جدیدا توسط برخی افراد مرتبط با خیریه معرفی شده […]
کمک میکنم