اجاق گاز

۰۷ آذر ۱۳۹۷

ارسال یک دستگاه اجاق گاز برای یک خانواده نیازمند تحت پوشش

      بسمه تعالی       گزارش مهربانی ۳۶۰   در تاریخ ۹۷/۸/۱۳ یک دستگاه اجاق گاز و چهار عدد صندلی پلاستیکی تاشو برای یکی از خانواده های تحت پوشش تهیه و ارسال […]
کمک میکنم