تلویزیون

۰۱ بهمن ۱۳۹۷

یک دستگاه تلویزیون به خانواده تحت پوشش اهدا شد

#گزارش_مهربانی ۴۰۲ ✍به گزارش روابط عمومی #موسسه_خیریه_هلال_فیروزه_کرامت  در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۳ یک تلوزیون دست دوم از سوی یکی از خیرین گرامی به خانواده ای اهدا شد .
کمک میکنم