توزیع گوشت

۲۲ آبان ۱۴۰۰

گزارش ۷۸۹؛ توزیع ۱۰۰ بسته گوشت

به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت ، در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ تعداد ۱۰۰ بسته گوشت یک کیلویی درمیان خانواده های تحت پوشش خیریه توزیع شد. 🔸 شما خیرین‌ گرامی می‌توانید کمک‌های نقدی خود را […]
کمک میکنم