ذبح گوسفند

۲۱ آبان ۱۴۰۰

گزارش ۷۸۸؛ ذبح ۴ راس گوسفند

به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت ، در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ تعداد ۴ راس گوسفند به مبلغ ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان توسط خیرین محترم ذبح و به خیریه تحویل داده شد. 🔸 شما هم میتوانید کمک […]
کمک میکنم