سرطان

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

کمک هزینه سرطان

گزارش مهربانی ۴۳۹  آدمی را آدمیت لازم است  به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۹۷ کمک هزینه درمان سرطان دختر یکی از خانواده های تحت پوشش مبلغ ۵۵۰ […]
کمک میکنم