سمعک

۰۷ آذر ۱۳۹۷

هزینه سمعک یکی از مددجویان توسط خیرین محترم پرداخت شد

    بسمه تعالی   گزارش مهربانی ۳۶۶   به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۹۷/۸/۲۸ مبلع یک میلیون تومان بابت هزینه سمعک دختر ۹ ساله یکی از مددجویان توسط شما […]
کمک میکنم