غذا

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

توزیع غذا

گزارش مهربانی ۴۵۸  به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۸ پخش غذای گرم برای چهلم حاجیه خانم فاطمه پور صالحی در میان خانواده های تحت پوشش توزیع شد .  […]
۱۲ اسفند ۱۳۹۷

نذر غذا

گزارش مهربانی ۴۲۰  خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است . وقتی دست افتاده ای را میگیری ، لبخند را مهمان قلبش میکنی و این چه زیباست … مهربانا دستانت نورانی و […]
کمک میکنم