مسکن نیازمندان

۱۵ خرداد ۱۴۰۰

فراخوان ودیعه مسکن

افزایش شدید هزینه اجاره مسکن معضل جدیدی برای مددجویان خیریه ایجاد کرده است. بررسی گروه مددکاری نشان می دهد در حال حاضر مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان جهت سروسامان دادن به وضعیت خانواده های با اولویت […]
کمک میکنم