مسکن

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

پرداخت اجاره بهای مسکن

گزارش مهربانی ۴۴۳  به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت اجاره بهای یکی از خانواده های تحت پوشش به مبلغ ۵ میلیون تومان توسط یک خیر پرداخت شد .  مرزهای مهربانی وسیع است   
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

کمک هزینه اجاره مسکن

گزارش مهربانی ۴۴۰  به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۹۷ مبلغ ا میلیون و ۵۰۰ هزارتومان بابت اجاره بهای عقب افتاده یکی از خانواده های تحت پوشش پرداخت […]
۰۱ مهر ۱۳۹۷

کمک هزینه مسکن به یکی از مددجویان

    بسمه تعالی     گزارش مهربانی ۳۴۹   با همت خیرین محترم در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ مبلغ یک میلیون تومان بابت کمک هزینه اجاره مسکن به یکی از مددجویان پرداخت شد .     […]
کمک میکنم