پوشاک

۳۰ آذر ۱۳۹۷

توزیع لباس بین خانواده های بی بضاعت تحت پوشش

    بسمه تعالی   گزارش مهربانی 382   طبق گزارش روابط عمومی موسسه خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ 26 آذرماه 97 بین خانواده های نیازمند تحت پوشش تعدادی البسته توزیع شد .   […]
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

توزیع لباس بین خانواده های تحت پوشش

بسمه تعالی گزارش مهربانی 325 به گزارش روابط عمومی موسسه هلال فیروزه کرامت در تاریخ 1397/5/22 توزیع لباس در بین خانواده های تحت پوشش انجام شد.
۳۰ دی ۱۳۹۶

اهدا رایانه ای سالم با تجهیزات کامل توسط یکی از خیرین

بسمه تعالی     گزارش مهربانی 238   طبق گزارش روابط عمومی موسسه خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ 96/10/30 یک دستگاه رایانه و میزآن به همراه تعدادی لباس نو توسط یکی از خیرین محترم […]
کمک میکنم